behandelvormen-2

Oefentherapie

Oefentherapie Cesar is een wettelijk erkende paramedische behandelmethode gericht op behandeling van klachten voortkomend uit vekeerde houdings- of beweegpatronen, ouderdomsklachten, een aandoening, een ziekte, een verkeerde ademhaling of het uitoefenen van een arbeidsintensief beroep. Behandelingen Oefentherapie Cesar kunnen ook preventief worden ingezet om klachten te voorkomen. Aan de hand van uw hulpvraag wordt een behandeling op maat samengesteld.

Een oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook krijgt u inzicht in de balans tussen belasting en belastbaarheid en de balans tussen spanning en ontspanning in uw leven.

Zo leert u hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan en hoe u kunt voorkomen dat de klachten terugkeren. De behandeling wordt afgesteld op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat de oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen toe te passen zijn in uw dagelijks leven. Zowel uw werkomgeving, thuissituatie als uw hobby's en het sporten komen aan de orde.

De klachten die worden behandeld zijn:


Bijna iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Bij de meeste mensen is dit gelukkig van voorbijgaande aard. Er worden verschillende soorten hoofdpijn onderscheiden, waarvan migraine en (spier)spanningshoofdpijn het meest bekend zijn. Hoofdpijn kan in periodes voorkomen of een meer chronisch karakter hebben, (spier)spanningshoofdpijn is met behulp van een oefentherapeut goed te beïnvloeden. Kenmerkend voor (spier)spanningshoofdpijn is een drukkend, beklemd gevoel om het hoofd (strakke band, helm), dat zowel als aan één als aan beide zijden voor kan komen. Vaak gaan deze klachten gepaard met een gespannen gevoel in nek en schouders. Meestal is er geen sprake van misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid. Duizeligheid/wazig zien komen wel regelmatig voor.

hoofdpijn

Wat doet de oefentherapeut?

Er worden oefeningen gedaan om de patiënt bewust te maken van het verschil tussen (spier)spanning en ontspanning. Verder wordt er ingegaan op de negatieve invloed van stress op het lichaam en wordt de patiënt geleerd lichaamssignalen te herkennen en hoe er het beste op deze gereageerd kan worden. Daarnaast speelt een ongunstige houding een belangrijke rol bij het vormen van (spier)spanningsklachten. De oefentherapeut zal dan ook aandacht besteden aan het corrigeren van een ongunstige houding. Het accent ligt hierbij op de stand van de schouders, nek en hoofd en de strekking van de wervelkolom. Ook besteedt de oefentherapeut aandacht aan spierversterkende oefeningen zodat de gecorrigeerde houding beter vol te houden is.

Tenslotte zal de oefentherapeut, als de patiënt zich de gunstiger houding heeft eigengemaakt, aandacht besteden aan het bewegingspatroon in het dagelijks leven.

Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren. Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van sport of hobby's. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn lage rugklachten en RSI.


Wat doet de oefentherapeut?

Een oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook geeft een oefentherapeut u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Een oefentherapeut gaat samen met u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Bij arbeidsrelevante klachten zal de oefentherapeut ook heel specifiek samen met u kijken naar uw werksituatie. De oefentherapeut zal ook voorlichting en advies geven over de inrichting of aanpassing van uw werkplek en, indien nodig, het gebruik van hulpmiddelen.

Een oefentherapeut kan u, na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, begeleiden en ondersteunen bij de terugkeer naar uw werkplek. Tijdens deze ondersteuning of behandelingsperiode helpt de oefentherapeut u om uw houding en bewegingsgewoontes, en tevens uw werkgewoontes, te verbeteren. Daardoor herstelt u de balans tussen belasting en belastbaarheid.

De ademhaling is een belangrijk onderdeel in het dagelijks bewegen en zo ook in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Ademen doen we onbewust. Toch kan er door diverse oorzaken, bijvoorbeeld benauwdheid door allergie, astma, longafwijkingen zoals longemfyseem en hyperventilatie, de ademhaling niet goed verlopen. Het lichaam kan uit balans raken door de negatieve effecten van een verstoring van de ademhaling door spanning of pijnklachten. Symptomen als duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid of moeite met doorademen kunnen optreden. Duurt zo'n situatie te lang dan loopt u het risico in een vicieuze cirkel te belanden waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. Het is erg belangrijk dat u leert een dergelijke situatie te doorbreken en te voorkomen.

hyperventilatie

Wat doet de oefentherapeut?

De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot, in dit geval, ademhalingsklachten. Samen met de oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van de problemen rondom ademhaling. Door middel van oefeningen en adviezen wordt er gewerkt aan een zo optimaal mogelijke natuurlijke en ontspannen ademhaling. Samen met de oefentherapeut gaat u werken aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning. De oefentherapeut geeft inzicht in de reactie van het lichaam op factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van ademhalingsklachten. Hierdoor zijn klachten beter te begrijpen en kan er beter op klachten gereageerd worden, zodat ze verminderen of verdwijnen en niet meer terugkeren. De oefentherapeut kijkt naar de persoonlijke omstandigheden en dagelijks leven van de patiënt en past de oefeningen en adviezen hier op aan.

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het niet kunnen ophouden van urine. Er zijn verschillende vormen van incontinentie, de belangrijkste zijn: inspanningsincontinentie en aandrangincontinentie.

Inspanningsincontinentie wordt ook wel stressincontinentie genoemd. Door verslapping van de bekkenbodem spieren kan ongewild urineverlies optreden bij inspanning, onder andere bij hoesten, niezen, tillen of sporten.

Aandrangincontinentie wordt ook wel urge-incontinentie genoemd (naar het Engelse urge dat aandrang betekend). Hierbij voelt u vaker aandrang tot plassen door verhoogde prikkelbaarheid van de blaas. Gaat men vaker naar het toilet, dan went de blaas aan steeds minder vulling. U krijgt dan sneller het gevoel dat u moet plassen.

Incontinentie kan negatieve effecten hebben die invloed uitoefenen op het werk, huishoudelijke activiteiten, sport, het sociale leven en het seksleven. Daarnaast kunnen mensen met incontinentieklachten zich onzeker voelen, zich schamen of er niet over willen praten.

Wat doet de oefentherapeut?

De oefentherapeut geeft u uitleg over de werking van de blaas en de bekkenbodem spieren. Naast de reden waarom u urine verliest leert u ook uw bekkenbodem spieren bewust te voelen en deze aan te spannen en te ontspannen. De oefentherapeut adviseert over een gunstige toilethouding, de juiste plastechniek, het beheersen van de plasreflex en het afleren van de gewoonteplas. De oefentherapeut leert u oefeningen om uw bekkenbodem spieren beter te controleren bij dagelijkse bewegingen zodat de incontinentieklachten verdwijnen en niet meer terugkomen.

mv

Klachten aan de gewrichten in de benen kunnen verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn: slijtage, overbelasting, terugkerende sportblessures, verkeerde stand of verkeerd of onvoldoende gebruik van de beenspieren. Een gunstige houding begint vaak met een goede stand van de benen, knieën en voeten ten opzichte van het lichaam. Ook is een goede stand van de heupen en het bekken erg belangrijk voor een optimale houding.

Wat doet de oefentherapeut?

De oefentherapeut helpt u om uw benen beter te positioneren ten opzichte van uw lichaam. Ook zal er gelet worden op de manier van lopen zodat knieën en voetgewrichten minder belast worden. De oefentherapeut gaat samen met u aan de slag en door middel van zorgvuldig gekozen oefeningen verbeteren de conditie van uw spieren, de veerkracht en de coördinatie.

benen

Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien volwassenen minstens eenmaal in hun leven rugklachten krijgen. Bij 5 tot 10% van hen wordt een duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden. Echter, bij de overige mensen (90-95%) is de oorzaak niet duidelijk. De lage rugklachten kunnen dan veroorzaakt worden door een verkeerde houding, overbelasting, spanning, een slechte conditie of verkeerd gebruik van de rug.

Door bijvoorbeeld zwangerschap kunnen er bekkenklachten ontstaan. Er kan pijn ontstaan in het gebied van de lage rug, het stuitje, de liezen, het schaambeen en/of de zijkant van de bovenbenen. Vaak begint de pijn als er (te) lang in de dezelfde houding gezeten is of na (te) zware lichamelijke inspanning. Ook kunnen bewegingen zoals het omdraaien in bed, traplopen, uit de auto stappen of opstaan uit een stoel pijnlijk zijn.

Wat doet de oefentherapeut? 

De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klacht(en). Verder geeft een oefentherapeut u inzicht in de reactie die het lichaam kan geven op pijn, (over)belasting en spanningen. Door middel van oefeningen zal de oefentherapeut samen met u werken aan klachtvermindering en het leren voorkomen van de klacht.

 

 Klachten aan armen, nek en/of schouders komen veel voor. Meestal vormen een verkeerde houding, overbelasting of spanningen een belangrijke oorzaak. Typische arm, nek of schouderklachten kunnen voortkomen uit een verkeerde werkhouding aan een computerwerkplek. Daarnaast zijn er ook sportblessures, zoals een tennisarm, waarvoor u bij een oefentherapeut aan het juiste adres bent. Maar ook kunnen de klachten het gevolg zijn van een afwijking aan de wervelkolom of van een (chronische) aandoening. Nek- en schouderklachten zien we vooral veel bij spanning- en stressgerelateerde klachten.

Wat doet de oefentherapeut?

De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en adviezen krijgt die op maat zijn gesneden op uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, strijken) als uw hobby's (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.


Mensen met een chronische aandoening, zoals scoliose, COPD, de ziekte van Bechterew, Multiple Sclerose, Parkinson, Reumatoïde Artritis, osteoporose, artrose of de ziekte van Huntington, kunnen baat hebben bij behandeling door een oefentherapeut. Chronische aandoeningen kunnen een sterk effect hebben op de kwaliteit van leven en op de kwaliteit van bewegen. Een oefentherapeut kan hier in helpen door u oefeningen aan te reiken waardoor klachten verminderen.

Wat doet de oefentherapeut?

Als specialist in bewegen heeft de oefentherapeut voldoende kennis in huis om iemand met een chronische aandoening oefeningen aan te bieden waardoor klachten verminderen. Dagelijkse handelingen, zoals zitten, liggen, (op)staan, lopen en tillen worden vaak belemmerd door een chronische aandoening. De oefeningen van de oefentherapeut kunnen verlichting bieden in het dagelijks leven.

 

slaapklachten

Hoe kan het dat sommige mensen met de televisie aan en spelende kinderen in de buurt gewoon in slaap kunnen vallen, terwijl anderen wakker blijven liggen van het kleinste geluid?

Slaapklachten kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Er wordt van een slaapstoornis gesproken wanneer:

  • Langer dan een maand achtereen slecht geslapen wordt
  • Steeds te vroeg ontwaken in combinatie met overdag slecht functioneren.
  • Steeds te laat inslapen in combinatie met overdag slecht functioneren
  • Ongewenste gedragingen die zich voordoen tijdens de slaap o.a. angst / paniek / dromen / hoofdpijn.

Secundaire slaapstoornissen hebben verband met het dagelijks functioneren. Lichamelijke pijn, hormonale veranderingen tijdens de overgang, licht en geluid kunnen invloed hebben op uw slaapgedrag. Verder is uw dagindeling qua belasting en belastbaarheid van belang. Wanneer dit voor langere tijd uit balans is heeft dit uitwerking op uw nachtrust en slaap.


Wat doet een Oefentherapeut:

Slaaptherapie zorgt voor inzicht in de aard en de ernst van de slaapstoornis. Uw persoonlijke zorgen, verkeerde gewoonte en lichamelijke klachten worden in kaart gebracht. De Oefentherapeut kan u doormiddel van individuele begeleiding oefeningen leren om beter te kunnen concentreren, goed te ontspannen en uw lichaams- en gedachtenprocessen weer naar bijna nul terug te brengen. Slaapmedicatie is slechts een tijdelijke oplossing om weer te kunnen slapen. Een Oefentherapeut kan u handvaten bieden om deze medicatie af te bouwen en om weer te leren vertrouwen op de inslaapmogelijkheden van uw eigen lichaam.

Tijdens de zwangerschap en de eerste tijd na de bevalling veranderd er veel in uw lichaam.

Mede door deze veranderingen kan er pijn ontstaan in bijv. de onderrug, het stuitje, de liezen, het schaambeen, de bekkenbodem en/ of aan de zijkant van de bovenbenen.

Wat doet een oefentherapeut:

Om bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap te verminderen, is het belangrijk dat u luistert naar uw lichaam en de dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk aanpast aan uw zwangerschap . De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en kijkt samen met u naar specifieke bewegingen zoals het zitten, staan, bukken, omdraaien in bed, traplopen, in- en uit de auto stappen of het opstaan uit een stoel.

Ook voor algemene zwangerschapsbegeleiding kunt u bij de oefentherapeut terecht. Er wordt aandacht besteed aan adem- ontspannings- en concentratieoefeningen voor tijdens de bevalling en oefeningen om de spieren na de bevalling weer juist te gebruiken.