depraktijk-1
grijs

De praktijk van Oefentherapie Bodegraven

 

"Oefentherapie Cesar is een wettelijk erkende paramedische behandelmethode gericht op behandeling van klachten voortkomend uit vekeerde houdings- of beweegpatronen, ouderdomsklachten, een aandoening, een ziekte, een verkeerde ademhaling of het uitoefenen van een arbeidsintensief beroep."

Vergoedingen en verzekeringsdekking

Op deze pagina kunt u informatie vinden over vergoedingen en verzekeringsdekking voor behandelingen oefentherapie Cesar. Oefentherapie Bodegraven heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Indien u in aanmerking komt voor vergoeding van de behandelingen oefentherapie door uw zorgverzekeraar , worden de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Vergoedingenoverzicht per zorgverzekeraar
voor oefentherapie Cesar 2017.

Kinderen tot 18 jaar
Er worden 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer dit niet toerijkend is wordt er gebruik gemaakt van uw aanvullende verzekering.

Volwassenen boven de 18 jaar
De behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Chronische aandoening
De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21 behandeling worden de behandelingen vergoed vanuit uw basispakket.  Wanneer u in aanmerking komt voor een chronische indicatie staat deze vermeld op de lijst borst vastgesteld door het ministerie van volksgezondheid. Raadpleeg onderstaand vergoedingsoverzicht of neem contact op met uw verzekeraar.

Bekijk hier het overzicht van chronische indicaties op de Lijst Borst.

Bekijk hier het overzicht indien u niet verzekerd bent voor Oefentherapie 

Disclaimer
De informatie die u op deze pagina vindt is ontleend aan de openbaar verstrekte informatie door verzekeraars. Aan de gegevens uit dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden U aan altijd uw polisvoorwaarden te raadplegen. In geval van twijfel kunt U het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar/ Mensendieck? U kunt er iets mee doen! U bent onder behandeling, of u bent onder behandeling geweest, van een oefentherapeut Cesar.

Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets misgaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken en wilt u met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen, dan leest u hier wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

1. Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zijvoldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en KlachtenbureauGezondheidszorg (IKG).
Als u het moeilijk vindt uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Een Zorgbelangorganisatie kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een medewerker van de Zorgbelangorganisatie kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut Cesar/Mensendieck of door u te helpen met het schrijven van een brief. Een Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

3. Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.
Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort.

De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt. De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt. De Zorgbelangorganisatie kan u helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u van de Klachtencommissie bericht hoe de klacht behandeld zal worden.

Er zijn twee mogelijkheden:

1 De Klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen u en uw oefentherapeut
Cesar/Mensendieck te verbeteren. Dat kan alleen als u en de oefentherapeut Cesar/Mensendieck dat allebei willen.

2 De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. De Klachtencommissie kan daarbij aangeven welke maatregelen de oefentherapeut.
Cesar/Mensendieck kan nemen om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Er wordt u in ieder geval gevraagd om de Klachtencommissie te machtigen om de voor de klacht benodigde medische gegevens op te vragen. Aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck wordt gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. Het kan zijn dat u allebei gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt ook allebei de stukken inzien. Soms wil de commissie informatie hebben van andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De behandeling verloopt volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan de Zorgbelangorganisatie u bij deze procedure begeleiden. De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is niet verplicht het advies van de Klachtencommissie op te volgen. In het algemeen zal hij of zij dat echter wel doen. Aan de in deze folder beschreven klachtenprocedure zijn voor de belanghebbende geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers:

Voor het IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij:
Klachtenopvang Zorg
tel: 0900 24 37 070

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:
Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel: 033 421 61 89

Patientenervaringen

vrouw, 28 jaar met slaapklachten
Na een paar weken elke avond angstig te moeten gaan slapen omdat ik bang was voor weer een nachtmerrie ben ik maar naar de huisarts gegaan. De nachtmerries gingen gepaard met slecht en gespannen slapen, niet uitgerust en met pijn in mijn lijf wakker worden. Ook gilde ik het in mijn slaap uit, wat ook weer heel vervelend voor mijn man was. De Huisarts stuurde mij door naar oefentherapie Bodegraven. Gelukkig kon ik die zelfde week nog terecht bij Moniek Boere voor een intake gesprek. Ik voelde me direct op mijn gemak en Moniek luisterde naar mijn verhaal en gaf mij direct wat ademhalingsoefeningen mee.
Een weekje later moest ik weer terug komen. Die ademhalingsoefeningen waren niets voor mij. Ik kreeg nieuwe oefeningen mee. Ontspanningsoefeningen voor mijn armen en benen. Deze waren heel plezierig en hielpen goed. Omdat er iemand naar mij luisterde en mij advies gaf hielp mij dat veel.
Ik moest de eerste paar keren wekelijks terug komen en daarna om de 2 a 3 weken. Ik kreeg steeds weer nieuwe ontspanningsoefeningen mee om te kijken wat bij mij paste. Uiteindelijk ging het slapen zo goed, ik werd weer uitgerust wakker en de nachtmerries waren een stuk minder. Omdat de behandelingen en de oefeningen mij goed hielpen, hoefde ik uiteindelijk niet meer terug te komen.
 
Mijn slaapproblemen zijn nog niet helemaal over. Voorheen had ik gemiddeld 3 keer in de week meerdere malen per nacht nachtmerries. Nu heb ik maximaal 1x in de maand een nachtmerrie waar ik dan echter zelf geen hinder van heb (mijn man word wakker door mijn gepraat en gewoel). Ik voel nu als ik in bed stap of ik gespannen ben of niet. Als ik gespannen ga slapen is het die nacht weer raak. Dus als ik me gespannen voel voor het slapen doe ik de ontspanningsoefeningen die ik tijdens mijn behandeling bij Oefentherapie Bodegraven heb geleerd. Gelukkig heeft dit heel erg geholpen, een goede nachtrust is zo belangrijk! Ik ben weer vrolijk en uitgerust overdag.

vrouw, 20 jaar met rugklachten
Na al jaren last te hebben van rugklachten, had ik de stap gezet om hiermee naar de huisarts te gaan. Na foto’s te hebben gemaakt in het ziekenhuis, werd ik doorverwezen naar de Cesartherapeut. Ik had niet gedacht dat mijn klachten van dusdanige aard waren dat het zoveel tijd zou kosten voordat de klachten verminderden. Moniek heeft mij vanaf het begin af aan serieus genomen met mijn klachten. Het was – voor ons allebei – erg zoeken waar het nu vandaan kon komen en wat we konden doen zodat het zou verminderen. Door goed te luisteren, door te vragen en ook af te stemmen met wat voor mij mogelijk was, heeft Moniek mij ver gebracht. Mijn houding is veranderd en dat heeft heel positieve gevolgen gehad. Ondanks dat het nog steeds veel energie kost om op de juiste manier te zitten, zijn mijn klachten zo goed als weg. Ik heb de tijd bij Moniek als fijn ervaren. Ik voelde me serieus genomen, maar dat alles wel op een relaxte manier.

man, 50 jaar met nek-  en schouderklachten
Na jaren van klachten en niet duurzame behandelingen elders heb jij me geholpen om nu goed naar mijn lichaam te luisteren. Daardoor is de ontstaans oorzaak van mijn nek en schouderklachten en hoge spierspanning beter onder controle. Ik weet nu wat ik preventief kan doen om klachten te voorkomen en ook hoe ik het zelf beter kan aanpakken. Je hebt met uitstekend geholpen en dit deed je heel geduldig en door goed te luisteren, goed door te vragen en door goede adviezen en opdrachten te geven om mee aan de slag te gaan. Ik voelde me daarbij erg op mijn gemak en het heeft me gemotiveerd om meer te luisteren naar de s inganelen die mijn lichaam geeft en ook om die serieus te nemen.

man, 68 jaar met rugklachten
Door de specialist in het ziekenhuis verwezen naar Cesar therapie. Ik dacht Cesar therapie wat is dat nou weer? Ik heb al 2 jaar lang last van klachten tussen de schouderbladen, soms heel veel pijn. ’s Nachts wordt ik wakker van de pijn, dan neem ik paracetamol, 2 sigaretten en zit ik een uur op de stoel voor ik weer naar bed kan. Lopen gaat nog steeds moeizaam. Ik heb in 2 jaar tijd fysiotherapie, magnetiseur en acupunctuur gehad. Na 12 behandeling wilde ik ermee stoppen maar heb toch doorgezet met behulp van Oefentherapie Bodegraven. Nu na 16 behandeling gaat het toch de goede kant op. Ik heb veel aan de oefenstof en uitleg van de therapeut gehad. De pijn is nog niet helemaal weg maar door het doen van oefeningen verdwijnt de pijn. Zeker de laatste oefening om de heup van achter naar voren te duwen. Na 5 oefeningen heb ik een behoorlijke knak in mijn rug gevoeld, waardoor ik opluchting voelde. Nu zeg ik Cesar therapie, ja daar heb ik wat aan. Ik hoop dat de pijn helemaal verdwijnt.

De huisregels van Oefentherapie Bodegraven.

In onze praktijk zijn we serieus met gezondheidszorg bezig. Aandacht, veiligheid en rust zijn daarbij erg belangrijk. Om dit te garanderen hebben wij een aantal huisregels. Deze regels gelden voor jong en oud.

  • Wij gaan respectvol met elkaar om, volgens algemeen geldende normen en waarden.
  • Neemt u bij het eerste contact uw verzekeringspasje, legitimatiebewijs en uw eventuele verwijzing mee?
  • Indien u verhinderd bent, laat het ons dan minstens 24 uur van tevoren weten. Anders wordt de gereserveerde tijd alsnog bij u in rekening gebracht
  • Wilt u bij elk bezoek een handdoek of badlaken meenemen?
  • Roken in de praktijk is niet toegestaan.
  • In verband met de hygiëne zijn huisdieren niet toegestaan in de praktijk.
  • Wilt u bij het verlaten van de wachtkamer ervoor zorgen dat deze weer schoon en netjes is?
  • Wilt u uw mobiele telefoon uitzetten in de praktijk? Het gebruik hiervan kan storend zijn voor anderen en de behandelingen hinderen.
  • Let u op uw eigendommen? Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in de praktijk.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen.